Minu nimi on Katre-Maarja Sikkal.
Kui me kohtume , siis ma usun, et leiad eest inimese, kellega on lihtne rääkida . Mulle tõepoolest meeldib inimestega suhelda, neid kuulda, kuulata ja aidata neil läheneda oma küsimustele uuel viisil.
Oma kogemustest tean, et kui ma olen saanud kellegagi rääkida, on mul poole kergem.
Eks see olegi ikka nii, et läbi teise inimese mõistame me iseend paremini , kohtudes teise inimesega, näeme me iseennast.
Minu elu on olnud täis rõõmu ja kurbust, naeru ja nuttu, viha ja andestamist. Teiste sõnadega - elu täis elamist!
Olen lõpetanud Transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia erakooli Teadlik Mina ning omandanud nõustaja väljaõppe.. 
Transpersonaalne nõustaja ei hülga traditsioonilisi lähenemisviise, aga ta kombineerib neid kahte. Nõustaja õpetab klienti orienteeruma kliendi enda maailmas. Nägema, kuulma, tundma,aru saama omaenda maailma ja võtma vastu otsuseid.
Koos nõustajaga leitakse sisemist jõudu ja loovaid viise oma elu parandamiseks.
Nõustamises vaadeldakse kriisi, haiguseid ning raskusi suuremas kasvukontekstis. Meie probleemid ning katsumused on lahutamatu osa meie arengust, mitte ainult sümptomid, mida on vaja eemaldada selleks, et me saaksime naasta oma endise elu juurde. Kui me oleme oma tervenemise protsessis läbinud teatud faasi, muutume me ärksamaks, elavamaks ja terviklikumaks kui enne raskuste ilmnemist.
Nõustamisel pakungi ma toetust ja praktilist tagasisidet, et aidata tõhusalt lahendada keerulisi olukordi , millega oma elus kokku puutud.Osa minu tööst on küsida küsimusi, mida sa võib-olla ei ole osanud endalt veel küsida, et aidata sul mõelda iseendast ja oma probleemist uuel viisil.