Kallid külastajad.Soovin kirjutada ühest minu lemmik fiosoofist  Søren Kirkegaardist. Kirjutasin selle küll väga noorelt õpingute ajal kõrgkoolis, kuid nüüd leides selle paberkandjal sahtlipõhjast, tekkis soov jagada. Loodan, et on huvitav teekond.
Tee 19. sajadni taani filosoofi eksistentsialismi rajaja mõistmiseks ei ole kerge. Üks tema uurijatest, rahvuskaaslane Johannes Sløk on oma raamtus "Kirkegaardi maailm" väitnud muu hulgas järgmist:"Tema geniaalsus, milles ta ise hetkegi ei kahelnud, on meie jaoks käsitamatu, sest seda saab mõõta ükesne väga suure mõõdupuuga. Ta oli üks neist vähestest kirjanikest, keda kogu Euroopa ajaloos on olnud kümme kuni viisteist-,kes tõepoolest uudselt mõtlesid ja kellest me teised elame."
Antud töös on järgitud peamiselt kolme Kirkegaardi loomingu uurija(Johannes Slok, Harald Beyer, Elmar Salumaa) tähelepanu keskmes olnud olulisi mõjutusallikaid, huviobjekte, ideekavatsuslikke stiilielement ja sõnumit ennast, mis polnud määratud ainult autori kaasaegsetele, vaid ka tulevastele põlvedele, mitte ainult rahvuskaaslastele, vaid kogu inimkonnale. (JÄTKUB)